Komora zapsaných mediátorů, z.s.

 

Komora zapsaných mediátorů je organizací sdružující zapsané mediátory ve smyslu zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění. Naším cílem je zejména propagace mediace jako metody alternativního řešení konfliktů v České republice a zvyšování povědomí o mediaci mezi odbornou i laickou veřejností. Komora zapsaných mediátorů se také věnuje vzdělávání v oblasti mediace a přednáškové činnosti.

Zaměřujeme se na posílení kompetencí zúčastněných osob, aby byly schopny si konflikty řešit samy a byly schopny si řídit život a svá přání a očekávání. Současně v rámci tohoto programu bude docházet ke zcitlivování vnímavosti vůči vlivům manipulace a dalším nežádoucím sociálním projevům jako je šikana, násilí, agrese a jejich prevence.

 

 

Nabízíme tyto vzdělávací programy:

 

Název kurzu: Úvod do mediace (1 den)

 

Termín:

podzim 2019

Časové rozmezí:

Jeden den 9:00 - 16:30

Místo konání:

Na Pěšinách 66, Praha – Kobylisy

Organizace Školy mediace:

Jedná se o jednodenní kurz v čase 9:00 – 16:30 hodin První stupeň je vstupní a dozvíte se v něm: - co je mediace – co můžete očekávat od mediace a mediátora – jaké postupy používají lidé při řešení konfliktů - jaké jsou tipy pro lepší komunikaci ve vztahu i v práci Vše samozřejmě procvičíme na praktických příkladech. Po absolvování tohoto kurzu budete schopni porozumět základním principům mediace a uplatňovat zásady nenásilné komunikace ve svých osobních i pracovních vztazích. Po absolvování úvodního kurzu mediace můžete navázat dalšími kurzy v rámci školy mediace a získat profesní kvalifikaci. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. Není možné akceptovat pouze pasivní účast bez plného zapojení. Výcvik je zakončen certifikátem. Garantem kurzu je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka. Současně je členkou a předsedkyní zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a členkou zkušební komise České advokátní komory. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.

Cena:

Cena kurzu je 3.500,- Kč Pokud se následně rozhodnete absolvovat celý komplexní výcvik mediátora, bude vám na něj poskytnuta sleva ve výši 2.000,-

 

 

 

název kurzu: Základní výcvik mediace (3 dny)

 

Termíny: 

podzim 2019

 

 

Časové rozmezí:

tři dny 9:00 – 16:30

 

 

Místo konání:

Na Pěšinách 66, Praha – Kobylisy

 

 

Organizace Školy mediace:

Jedná se o 1 třídenní modul vždy v čase 9:00 – 16:30 hodin První stupeň je vstupní a dozvíte se v něm: - co je mediace - jaké jsou zásady mediace - jaké jsou podmínky pro mediaci - co je konflikt a jaká je jeho dynamika - jaké postupy používají lidé při řešení konfliktů - jaké jsou základní mediační techniky Vše samozřejmě procvičíme na praktických příkladech. Po absolvování tohoto kurzu budete schopni porozumět základním principům mediace a uplatňovat zásady nenásilné komunikace ve svých osobních i pracovních vztazích. Po absolvování Základního kurzu mediace můžete navázat druhým a třetím stupněm výcviku mediátora a získat profesní kvalifikaci. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. Není možné akceptovat pouze pasivní účast bez plného zapojení. Výcvik je zakončen certifikátem. Garantem výcviku je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka. Současně je členkou a předsedkyní zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a členkou zkušební komise České advokátní komory. Jednotlivé stupně není možné přeskakovat nebo obejít, protože na sebe navazují. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.

 

Cena modulu:

9.500,-

 

 

 

Název kurzu: Komplexní výcvik mediátora (9 dnů)

 

Termín:

I. část: 30.10. - 1.11. 2019 II. část: 6.11. - 8.11. 2019 III. část: 13.11. - 15.11. 2019

Časové rozmezí:

9:00 - 16:30

Místo konání:

Na Pěšinách 66, Praha – Kobylisy

Organizace školy mediace:

Jedná se o 3 moduly vždy st – pá, 9:00 – 16:30 hodin První stupeň je vstupní a dozvíte se v něm: - co je mediace – jaké jsou zásady mediace – jaké jsou podmínky pro mediaci – co je konflikt a jaká je jeho dynamika – jaké postupy používají lidé při řešení konfliktů – jaké jsou základní mediační techniky Vše samozřejmě procvičíme na praktických příkladech. Druhý stupeň prohlubuje znalosti získané v prvním stupni a dozvíte se v něm: - jaké jsou další pokročilé mediační techniky – jak lépe naslouchat klientům a odhalit jejich potřeby a zájmy – jaký je průběh mediace v jednotlivých fázích – jak postupovat v obtížných situacích. Všechny teoretické znalosti budou upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz. A třetí stupeň prohlubuje znalosti získané v předchozích stupních a je bezprostřední přípravou na zkoušky mediátora podle zákona o mediaci. Dozvíte se v něm: - jaké je postavení mediátora a mediace v českém právním řádu – jak vykonávat profesi mediátora a jaké jsou tipy pro dobrou praxi – jak upevňovat a rozvíjet své mediační schopnosti a znalosti – jak pracovat s náročným klientem – jak vyjednávat mediační dohodu – jak se připravit na zkoušku mediátora V rámci přípravy ke zkoušce budou teoretické znalosti upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. Není možné akceptovat pouze pasivní účast bez plného zapojení. Výcvik je zakončen certifikátem. Garantem výcviku je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka. Současně je členkou a předsedkyní zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a členkou zkušební komise České advokátní komory. Jednotlivé stupně není možné přeskakovat nebo obejít, protože na sebe navazují. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.

Cena:

Při objednání všech výcvikových modulů současně je poskytována zvýhodněná cena 23.400 Kč.

 

 

Kontakt:

 

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated